آموزش لهجه قاینی با بازی موبایل

 

بازی (واژه شناسی) هم گپ جهت آموزش گویش قاینی  از سوی کتابخانه امام رضا (ع) قاین تهیه و با مشارکت مرکز قاین شناسی در اختیار کاربران قرار گرفته است.

در این صفحه میتوانید بسته نصبی بازی را دریافت نمایید :

 

دریافت اپلیکیشن هم گپ برای اندروید

 

 

توضیحات و تصاویر برنامه ( نحوه وارد کردن کلمات) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپللیکیشن میقات را اینجا ببینید