دانلود جزوه بانک های اطلاعاتی

 

سوال، پایگاه داده برای دانشجویان شامل جدول:

دانش آموز ، ترم تحصیلی ،نام درس و نام استاد ایجاد و دستورات اضافه کردن و حذف و درج از پایگاه را بنویسید ( مشابه این سوال با داده های ذکر شده در جزه)

 

راهنمایی مختصر با دستورات جزوه :

 

 

برای مشاهده آموزش برنامه سازی موبایل کلیک کنید.