درس برنامه نویسی سخت افزار

 

جزوه به همراه جلسات برگزار شده مربوط به محتوای  در دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان درس برنامه نویسی سخت افزار مطابق با سرفصل های وزارت علوم .

مباحث Arduino

شناخت قطعات

کد نویسی

اینترنت اشیا

برای دریافت جزوه می توانید از این سایت زیر بخش ارتباط با ما استفاده نمایید.

 

مشاهده بخش عملی 

 

 

دانلود یا دیدن جلسه عملی 

 

 

مشاهده یه دانلود بخش سوم

 

 

بخش چهارم و پایانی مباحث عملی درس برنامه‌نويسي سخت‌افزار

 

 

مشاهده جزوات سخت افزار