جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

 

 


جلسه اول : مقدمات و تعریف سیستم

 

درصورت عدم مشاهده ویدئوی زیر اینجا را کلیک نمایید.

 

 جلسه دوم : مفاهیم سیستم، نگرش سیستمی، سیستم باز و بسته

 

 

 

شما میتوانید از آموزش برنامه نویسی موبایل به صورت رایگان در اینجا استفاده کنید