دانلود کتاب ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی از دورس رشته کامپیوتر و از جمله دروس اجباری و اصلی است . طبق سرفصل های وزارت علوم نمونه سوالات مهم در لینک های زیر آورده شده است.

ریاضیات مهندسی

موضوعاتی که در مثال های زیر بررسی شده است از موضوعات مهم تر کتاب هستند و لازم است با دقت بیشتری مطالعه شود

 

 

– مثال صفحه 29 کتاب
– مثال صفحه 41 کتاب
– مثال صفحه 59 کتاب
– مثال صفحه 109 کتاب
– مثال صفحه 194 کتاب
– مثال صفحه 226 کتاب

 

مشاهده درس زبان تخصصی

 


ریاضی مهندسی

حمایت از آموزش های رایگان آکادمیک

متن خود را در اینجا بنویسید...

مدرس

تماس با ما