جزوه زبان تخصصی رشته کامپیوتر:

 

 

زبان تخصصی

 


بخش اول مقدمه


درس دوم : The Basic Features Of a Computer


درس سوم : Fighting with Digital Virus


درس چهارم : Designing Software For Improving Writing Literacy


درس پنجم : The Heart and Soul of a Computer


درس ششم : The Ins and Outs Of a Computer


درس هفتم : Tips And Tricks for Producing Digital Images


درس هشتم : Hunting Spiders through Search Engines


درس نهم : Digital Crimes and Criminals


 

 

 

با توجه به تغییر شیوه آزمون به مجازی و تستی بودن سوالات، توصیه میشود جهت آشنایی با سوالات تستی آزمون ها موارد زیر را مطالعه نمایید:

 

نمونه سوالات زبان تخصصی

متن خود را در اینجا بنویسید...

مدرس

تماس با ما