دانلود جزوه سیستم عامل شبکه

 

نمونه سوالات مهم جزوه :-سیستم های توزیع شده و اهداف آن را بیان کنید ؟
-قابلیت توسعه یک سیستم از چه جهاتی قابل بررسی است توضیح دهید؟
-تفاوت cashing و Replication چیست ؟
-مزایای میکروکرنل را بنویسید؟
-یک سیستم عامل توزیع شده چه کاری انجام می دهد؟
-DSM چگونه پیاده سازی میشود؟
-تفاوت سیستم عامل شبکه و توزیع شده چیست؟
-وظیفه لایه میان افراز را با رسم شکل نشان دهید؟
-مزیت معماری Modern Arch را بیان کنید ؟
-در سیستم های کلاینت /سرور آدرس دهی چگونه انجام میشود ؟
-مشکلات RPC را بیان کنید
-الگوریتم توکن رینگ چگونه عمل میکند؟
-تراکنش ها در سیستم های توزیع شده به چه صورتی انجام میشوند؟
-انواع سرور را در سیستم های کلاینت / سرور توضیح دهید؟
-اگر بن بست پرداره ها رخ دهد برای رفع آن چه روش هایی وجود دارد؟


برای مشاهده آموزش ورد پرس کلیک کنید