معرفی آپلیکیشن آستان نور :

 

– موسسه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) و زیارتگاه شهید مدرس(ره)

– متن زیارت نامه حضرت امام رضا (ع)

– متن زیارت نامه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)

-آشنایی با خواجه ربیع

-آشنایی به شهید آیت الله مدرس

-آشنایی با شهر طبس

-معرفی اقامتگاه های شهرستان طبس

 

دانلود اپلیکیشن


 

 

ویدئوی معرفی اپلیکیشن آستان نور: